Skip to content

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ဌာနခွဲ

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
သမိုင်းကျဉ်းချုပ်

mingun

State Pariyatti Sasana University of Mandalay (SPSU), one of the first two Buddhist Universities, is a Buddhist institution, founded by Mingun Sayadaw Bhaddanta Viccittasarabhivamsa under the instruction of State Samgha Mahanayaka Committee with the aim of emergence of monks who are able to do missionary work at home and abroad, and it was opened on 21, August, 1986. This University under the guidance of Bhaddanta Jotikabhivamsa as the first Rector, and Bhaddanta Sitthila the registrar, commenced Sasanatakkasila Mahadhammacariya (M.A, Buddhism) Degree programme joined with the 3 faculties - Vinaya, Suttanta and Abhidhamma - and including 19 teachers administrative personnel and 37 student-monks, who had to study the subjects for 2 years fixed with writing thesis within 3 years.

In 1989 (1351 ME), Sasanatakksila Dhammacariya (B.A, Buddhism) Degree programme was started to change for the students who had passed the Pathamagyi-level examination. To them, 4 years for the academic learning are fixed with term paper of pages 50 to 100 and meditation practice for ten days after their final examination. Apart from the three faculties as the main subjects, Departments of Pali Literature, Myanmar Literature, English and Propagation of Buddhist Desana were extended as the minor subjects. The University now offers Sasanatakksila Dhammacariya (B.A, Buddhism), Sasanatakksila Mahadhammacariya (M.A, Buddhism) and Ph.D. (Sasanatakkasila Dhamma Paragu) Degree.

More than that, the University provides a month course on traditional medicine for the fourth-year students and third-year students and, encourages the development of religious spirits to the monks, having passed the final examination, who are going to work in the missionary work at the border and remote areas and before presenting a thesis, sends them to practice meditation under the guidance of meditators at Mahaci Meditation Centre.

ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ မော်ကွန်းထိန်းနှင့် လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း (ပညာသင်နှစ်အလိုက်)

ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ မော်ကွန်းထိန်းနှင့် လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း (ပညာသင်နှစ်အလိုက်)

စဉ် ရာထူး ဘွဲ့တော် နှစ်အလိုက်
၁။ ပါမောက္ခချုပ် (၁) ဘဒ္ဒန္တဇောတိကာဘိဝံသ
(၂) ဘဒ္ဒန္တစန္ဒိမာ
(၃) ဘဒ္ဒန္တဉာဏာဘိဝံသ
(၄) ဘဒ္ဒန္တသုစာရိန္ဒ
(၅) ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတာဘိဝံသ
(၆) ဘဒ္ဒန္တဝဏ္ဏိတ
(၇) ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဝရာဘိဝံသ
၁၉၈၆-၁၉၈၈
၁၉၈၈
၁၉၈၈
၁၉၉၉-၂၀၀၀
၂၀၀၀-၂၀၀၃
၂၀၀၃-၂၀၀၆
၂၀၀၆-၂၀၁၈
၂။ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ((၁) ဘဒ္ဒန္တစန္ဒရ
(၂) ဘဒ္ဒန္တဂုဏာလင်္ကာရ
(၃) ဘဒ္ဒန္တဉာဏာလင်္ကာရာဘိဝံသ
၁၉၈၈-၁၉၈၉
၁၉၉၄-၂၀၀၀
၂၀၀၁-၂၀၁၈
၃၊ မော်ကွန်းထိန်း (၁) ဘဒ္ဒန္တသေဋ္ဌိလ
(၂) ဘဒ္ဒန္တသုန္ဒရ
(၃) ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရဉာဏ
(၄) ဘဒ္ဒန္တတိဿာစာရ
(၅) ဘဒ္ဒန္တကေသရ
၁၉၈၇-၁၉၈၈
၁၉၈၉-၁၉၉၀
၁၉၉၀-၁၉၉၂
၁၉၈၆-၂၀၀၃
၂၀၀၄-၂၀၁၈
၄။ လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း (၁) ဘဒ္ဒန္တဒေဝိန္ဒ
(၂) ဘဒ္ဒန္တကုမုဒ
၂၀၀၅-၂၀၀၉
၂၀၀၉-၂၀၁၈
စဉ် ရာထူး ဘွဲ့တော် နှစ်အလိုက်
၁။ ပါမောက္ခချုပ် (၁) ဘဒ္ဒန္တဇောတိကာဘိဝံသ
(၂) ဘဒ္ဒန္တစန္ဒိမာ
(၃) ဘဒ္ဒန္တဉာဏာဘိဝံသ
(၄) ဘဒ္ဒန္တသုစာရိန္ဒ
(၅) ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတာဘိဝံသ
(၆) ဘဒ္ဒန္တဝဏ္ဏိတ
(၇) ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဝရာဘိဝံသ
၁၉၈၆-၁၉၈၈
၁၉၈၈
၁၉၈၈
၁၉၉၉-၂၀၀၀
၂၀၀၀-၂၀၀၃
၂၀၀၃-၂၀၀၆
၂၀၀၆-၂၀၁၈
၂။ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ((၁) ဘဒ္ဒန္တစန္ဒရ
(၂) ဘဒ္ဒန္တဂုဏာလင်္ကာရ
(၃) ဘဒ္ဒန္တဉာဏာလင်္ကာရာဘိဝံသ
၁၉၈၈-၁၉၈၉
၁၉၉၄-၂၀၀၀
၂၀၀၁-၂၀၁၈
၃၊ မော်ကွန်းထိန်း (၁) ဘဒ္ဒန္တသေဋ္ဌိလ
(၂) ဘဒ္ဒန္တသုန္ဒရ
(၃) ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရဉာဏ
(၄) ဘဒ္ဒန္တတိဿာစာရ
(၅) ဘဒ္ဒန္တကေသရ
၁၉၈၇-၁၉၈၈
၁၉၈၉-၁၉၉၀
၁၉၉၀-၁၉၉၂
၁၉၈၆-၂၀၀၃
၂၀၀၄-၂၀၁၈
၄။ လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း (၁) ဘဒ္ဒန္တဒေဝိန္ဒ
(၂) ဘဒ္ဒန္တကုမုဒ
၂၀၀၅-၂၀၀၉
၂၀၀၉-၂၀၁၈

 တကၠသိုလ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

(က) ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ သံဃသမၼဳတိရသံဃကိုယ္စားလွယ္(၁၀၀၀)ေက်ာ္တို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ အညီ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ သန႔္ရွင္းတည္တံ့ျပန႔္ပြားေရးအတြက္ အထက္တန္း က်က် ေဆာင္႐ြက္ရန္။
( ခ) ပထမဂိုဏ္းေပါင္းစုံ သံဃအစည္းအေဝးႀကီးက ခ်မွတ္ထားေသာ ေဖာ္ျပ လတၱံ့ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္-
(၁) အက်င့္သိကၡာျမင့္မားေစျခင္း။
(၂) ပိဋကတ္က်မ္းဂန္ ႏွံ႔စပ္ေစျခင္း။
(၃) ပါဠိဘာသာ တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္ေစျခင္း။
(၄) ျမန္မာစာေပအေရးအသား ေတာ္ေစျခင္း။
(ဂ) ျပည္တြင္းျပည္ပတို႔၌ သာသနာျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ အထူးအားျဖင့္ သင္တန္းသား ရဟန္းသံဃာမ်ား အား ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး၊ ေက်းလက္ ေတာ႐ြာပါမက်န္ ေနထိုင္သီတင္း သုံး၍ သာသနာျပဳႏိုင္သည့္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး၊ အေလ့အက်င့္ မ်ိဳး ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။
(ဃ) လူအမ်ား ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရေသာ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ ႏွလုံးမသာမယာျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းတို႔ကို ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရား ေဒသနာျဖင့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာေစရန္။
( င ) သာသနာ့တကၠသိုလ္သည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းေအာက္ မနိမ့္က်ေစဘဲ ညီမွ်ေသာ အဆင့္အတန္းတြင္ ရွိေနေစ ရန္။

 

State Pariyatti Sasana University of Mandalay

The Government, with the aim of establishing a Sasana University, invited the leading Sayadaws for consultation. And it was decided that the task of setting up a University should be entrusted to a person of competence, in the person of the late Bhaddanta Vicittasarabhivamsa, the Mingun Sayadaw, who at that time was over seventy years of age.

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ဌာနခွဲOur Gallery

Gallerythree
Galleryseven
Galleryeight
Galleryfive
Gallaryone
Gallerytwo
Galleryfour
Gallerynine

About Us

The Government, with the aim of establishing a Sasana University, invited the leading Sayadaws for consultation. And it was decided that the task of setting up a University should be entrusted to a person of competence, in the person of the late Bhaddanta Vicittasarabhivamsa, the Mingun Sayadaw, who at that time was over seventy years of age.

Contact Us

Rector:
Pro-Rector:

Registrar:
Vice-Registrar:
Director:
Vice-Director:
Assistant Director:

Address

62 Street, Between 12 St x 14St,            Daw Na Bwar Quarter, Mandalay,            Myanmar.
02-4061114,02- 4066901
[email protected]
02-4061113

Quick Links