Skip to content

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ဌာနခွဲ

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
သမိုင်းကျဉ်းချုပ်

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)၏ သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က) ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ - ၄-၆-၁၉၈၂
ပရိယတၱိပညာေရး စီမံကိန္း(၄)ရပ္ အတည္ျပဳသည့္ေန႔
( ခ ) ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးကို - ၁၅-၁၀-၁၉၈၂
နပသ(ရန္ကုန္/မႏၲေလး) တည္ေထာင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ေန႔
( ဂ ) ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ေျမေနရာ - ၁၇-၁၀-၁၉၈၂
ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ေန႔
(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)စတင္ - ၁၁-၃-၁၉၈၃
အုတ္ျမစ္ခ်သည့္ေန႔
( င ) စတင္ေဆာက္လုပ္သည့္အေဆာက္အဦ - ဓမၼဓရသာသနာ့
ေသာဘိဏီသိမ္ေတာ္
( စ ) ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး) စတင္ဖြင့္လွစ္ - ၂၁-၈-၁၉၈၆
သည့္ေန႔ႏွင့္ သံဃာဦးေရ ( ၃၇ ) ပါး
(ဆ) တိပိဋကနိကာယဥပ႒ာကအဖြဲ႕ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ကာလ - ၁၉၈၆ မွ ၁၉၉၁ထိ
( ဇ ) ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႏွင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ - ၁၅-၇-၁၉၉၂
ဘုရားႀကီးက သာသနာ့တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဇီဝိတဒါနသာသနာ့
အထူးကုေဆး႐ုံတို႔ကိုႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုယ္စား
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန(သထပ)သို႔လႊဲေျပာင္းသည့္ေန႔

- တည္ေနရာႏွင့္အက်ယ္အဝန္း

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)သည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမ သာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၂-လမ္း၊ အတုမရွိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ သီေပါမင္း၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္၏ ေကာင္းမႈေတာ္ "မဟာဝိဇယပုည မွန္ေက်ာင္း" ေျမေနရာေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး (၂၂)ဧက က်ယ္ဝန္းပါသည္။

- တကၠသိုလ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား မွာ-
(က) ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ သံဃသမၼဳတိရသံဃကိုယ္စားလွယ္(၁၀၀၀)ေက်ာ္တို႔၏ဆႏၵႏွင့္အညီ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ သန႔္ရွင္းတည္တံ့ျပန႔္ပြားေရးအတြက္ အထက္တန္းက်က် ေဆာင္႐ြက္ ရန္။
( ခ) ပထမဂိုဏ္းေပါင္းစုံ သံဃအစည္းအေဝးႀကီးက ခ်မွတ္ထားေသာ ေဖာ္ျပလတၱံ့ပါ အရည္ အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္-
(၁) အက်င့္သိကၡာျမင့္မားေစျခင္း။
(၂) ပိဋကတ္က်မ္းဂန္ ႏွံ႔စပ္ေစျခင္း။
(၃) ပါဠိဘာသာ တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္ေစျခင္း။
(၄) ျမန္မာစာေပအေရးအသား ေတာ္ေစျခင္း။
(ဂ) ျပည္တြင္းျပည္ပတို႔၌ သာသနာျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစ ရန္ႏွင့္ အထူးအားျဖင့္ သင္တန္းသား ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး၊ ေက်းလက္ ေတာ႐ြာပါမက်န္ ေနထိုင္သီတင္းသုံး၍ သာသနာျပဳႏိုင္သည့္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး၊ အေလ့အက်င့္ မ်ိဳး ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။
(ဃ) လူအမ်ား ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရေသာ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္၏ဆင္းရဲျခင္း၊ ႏွလုံး မသာမယာျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းတို႔ကို ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာျဖင့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာေစရန္။
( င ) သာသနာ့တကၠသိုလ္သည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္ အတန္းေအာက္ မနိမ့္က်ေစဘဲ ညီမွ်ေသာ အဆင့္အတန္းတြင္ ရွိေနေစရန္။

- တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ႏွင့္အရည္အခ်င္း

၄။ (က) အစိုးရပထမႀကီးတန္း၊ ေစတီယဂၤဏစာသင္တန္း၊ သက်သီဟစာသင္တန္း တစ္ခုခုကို
ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
( ခ ) အသက္(၃၀)ႏွစ္ သိကၡာ(၁၀)ဝါထက္မႀကီးေသာ ရဟန္းႏွင့္သာမေဏမ်ား ျဖစ္ရမည္။
( ဂ ) ရဟန္းက်င့္ဝတ္၊ ရွင္က်င့္ဝတ္၌ တည္ရွိၿပီး လဇၨီေပသလ သိကၡာကာမ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
(ဃ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
( င ) သာသနာ့တကၠသိုလ္က ေပးအပ္ေသာဘြဲ႕ကို ရရွိၿပီးေသာအခါ သာသနာ့တကၠသိုလ္က ေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို အနည္းဆုံး(၂)ႏွစ္၊(၂၄)လ မပ်က္မကြက္တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ ရမည္။
( စ ) မိမိအား တာဝန္ယူမည့္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ (သို႔မဟုတ္) မိမိအား တာဝန္ယူမည့္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးပါး၏ အပ္ႏွံလႊာ ပါရွိရမည္။

- ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ

၅။ မဟာပထမႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲႏွင့္ ပထမႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို ႏွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ က်င္းပပါသည္။

- ပညာသင္ကာလႏွင့္သင္တန္းခ်ိန္

၆။ ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္လဆန္း(၁)ရက္မွ တန္ခူးလျပည့္ေန႔အထိ ပထမပိုင္းႏွစ္ဝက္ႏွင့္ နယုန္လဆန္း (၁)ရက္မွ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔အထိ ဒုတိယပိုင္းႏွစ္ဝက္ဟု ပိုင္းျခားထားၿပီး ေက်ာင္းပိတ္ရက္အား သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွ တန္ေဆာင္မုန္းလကြယ္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သင္တန္းခ်ိန္အား လစဥ္ လျပည့္၊ လကြယ္၊ (၇)ရက္ အဖိတ္၊(၈)ရက္ဥပုသ္ေန႔မ်ားမွအပ ေန႔စဥ္ နံနက္ (၀၅:၃၀)နာရီ အ႐ုဏ္ဆြမ္း၊ နံနက္(၀၇:၀၀)နာရီမွ(၁၀:၀၀)ေန႔စာသင္ခ်ိန္၊ (၁၀:၃၀)နာရီမွ(၁၁:၀၀) နာရီ ထိေန႔ဆြမ္း၊ ေန႔လည္(၁၃:၀၀)နာရီမွညေန(၁၆:၀၀)နာရီအထိ ညေနစာသင္ခ်ိန္၊ ညေန(၁၇:၄၅) နာရီမွ (၁၈:၂၀)နာရီထိ ဘုရားဝတ္တက္ခ်ိန္ႏွင့္ ညပိုင္း ကိုယ္ပိုင္စာၾကည့္ခ်ိန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

- ဘြဲ႕အလိုက္ ပညာသင္ကာလအပိုင္းအျခား

၇။ (က) သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ(B.A.Buddhism) စာသင္ႏွစ္(၄)ႏွစ္+ ေတာင္တန္း(၂)ႏွစ္ = (၆) ႏွစ္
( ခ ) သာသနတကၠသီလမဟာဓမၼာစရိယ (M.A. Buddhism) စာသင္ႏွစ္(၂)ႏွစ္ + က်မ္းျပဳ (၃)ႏွစ္ + ေတာင္တန္း(၂)ႏွစ္ = (၇) ႏွစ္
( ဂ ) သာသနတကၠသီလဓမၼပါရဂူ (Ph.D.)= စာသင္ႏွစ္(၂)ႏွစ္+ က်မ္းျပဳ(၄)ႏွစ္ = (၆)ႏွစ္

- ပညာသင္ၾကားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈဘာသာရပ္

၈။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္၌ သင္ၾကားေရးဌာနႀကီး(၇)ခုႏွင့္ အျခားဌာနႀကီး(၃)ခု၊ စုစုေပါင္း(၁၀)ခု ရွိပါသည္-
(က) ဝိနယပိဋကမဟာဌာန
( ခ ) သုတၱႏၲပိဋကမဟာဌာန
( ဂ ) အဘိဓမၼပိဋကမဟာဌာန
(ဃ) ပိဋကတ္ဆိုင္ရာပါဠိစာေပဌာန
( င ) ပိဋကတ္ဆိုင္ရာျမန္မာစာေပဌာန
( စ ) ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန
(ဆ) ဗုဒၶေဒသနာျပန႔္ပြားေရးပညာဌာန
( ဇ ) သုေတသန၊ဘာသာျပန္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန
( စ်) ေမာ္ကြန္းထိန္းဌာန
(ည) ပိဋကတ္တိုက္ဌာန
၉။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္၌ သတ္မွတ္ျပဌာန္း သင္ၾကားေနေသာ ဘာသာရပ္ႀကီး (၇) မ်ိဳးမွာ-
(က) ဝိနယဘာသာ
( ခ ) သုတၱႏၲဘာသာ
( ဂ) အဘိဓမၼာဘာသာ
(ဃ) ပိဋကတ္ဆိုင္ရာပါဠိစာေပဘာသာ
( င ) ပိဋကတ္ဆိုင္ရာျမန္မာစာေပဘာသာ
( စ ) ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဘာသာ
(ဆ) ဗုဒၶေဒသနာျပန႔္ပြားေရးပညာဘာသာ

- ပဋိပတ္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္း
၁၀။ ပဋိပတ္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

စဉ် ပညာသင်နှစ် ၁၀ - ရက်စခန်းပွဲ ၄၅ - ရက်စခန်းပွဲ မှတ်ချက်
၁၃၅၆-၅၇ (၁၉၉၄-၁၉၉၅) ၉၁ -
၁၃၅၇-၅၈ (၁၉၉၅-၁၉၉၆) ၆၇ ၁၆
၁၃၅၈-၅၉ (၁၉၉၆-၁၉၉၇) ၆၉ ၁၀
၁၃၅၉-၆၀ (၁၉၉၇-၁၉၉၈) ၅၂ ၁၁
၁၃၆၀-၆၁ (၁၉၉၈-၁၉၉၉) ၇၁ ၁၃
၁၃၆၁-၆၂ (၁၉၉၉-၂၀၀၀) ၆၂
၁၃၆၂-၆၃ (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ၃၅ ၁၁
၁၃၆၃-၆၄ (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ၆၅ ၁၇
၁၃၆၄-၆၅ (၂၀၀၂-၂၀၀၃) ၃၉ ၁၅
၁၀ ၁၃၆၅-၆၆ (၂၀၀၃-၂၀၀၄) ၆၄ ၁၁
၁၁ ၁၃၆၆-၆၇ (၂၀၀၄-၂၀၀၅) ၇၂
၁၂ ၁၃၆၇-၆၈ (၂၀၀၅-၂၀၀၆) ၇၁ ၁၁
၁၃ ၁၃၆၈-၆၉ (၂၀၀၆-၂၀၀၇) ၇၁ ၁၁
၁၄ ၁၃၆၉-၇၀ (၂၀၀၇-၂၀၀၈) ၆၉ ၁၇
၁၅ ၁၃၇၀-၇၁ (၂၀၀၈-၂၀၀၉) ၆၃
၁၆ ၁၃၇၁-၇၂ (၂၀၀၉-၂၀၁၀) ၇၁ ၁၃
၁၇ ၁၃၇၂-၇၃ (၂၀၁၀-၂၀၁၁) ၃၇ ၁၄
၁၈ ၁၃၇၃-၇၄ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ၆၅ ၁၁
၁၉ ၁၃၇၄-၇၅ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ၆၆
၂၀ ၁၃၇၅-၇၆ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ၆၆
၂၁ ၁၃၇၆-၇၇ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ၆၆ ၁၂
၂၂ ၁၃၇၇-၇၈ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ၆၅ ၁၅
၂၃ ၁၃၇၈-၇၉(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ၆၂ ၁၄
၂၄ ၁၃၇၉-၈၀(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ၆၉ ၁၄
စုစုပေါင်း ၁၅၂၈ ၂၆၀

- နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္း
၁၁။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

စဉ် ပညာသင်နှစ် အရေအတွက် မှတ်ချက်
၁၃၅၅-၅၆ (၁၉၉၃-၁၉၉၄) ၂၀ ပါး
၁၃၅၆-၅၇ (၁၉၉၄-၁၉၉၅) ၃၂ ပါး
၁၃၅၇-၅၈ (၁၉၉၅-၁၉၉၆) ၂၇ ပါး
၁၃၅၈-၅၉ (၁၉၉၆-၁၉၉၇) ၂၂ ပါး
၁၃၅၉-၆၀ (၁၉၉၇-၁၉၉၈) ၁၆ ပါး
၁၃၆၀-၆၁ (၁၉၉၈-၁၉၉၉) ၂၈ ပါး
၁၃၆၁-၆၂ (၁၉၉၉-၂၀၀၀) ၁၈ ပါး
၁၃၆၂-၆၃ (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ၁၅ ပါး
၁၃၆၃-၆၄ (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ၃၆ ပါး
၁၀ ၁၃၆၄-၆၅ (၂၀၀၂-၂၀၀၃) ၂၂ ပါး
၁၁ ၁၃၆၅-၆၆ (၂၀၀၃-၂၀၀၄) ၃၅ ပါး
၁၂ ၁၃၆၆-၆၇ (၂၀၀၄-၂၀၀၅) ၄၀ ပါး
၁၃ ၁၃၆၇-၆၈ (၂၀၀၅-၂၀၀၆) ၄၈ ပါး
၁၄ ၁၃၆၈-၆၉ (၂၀၀၆-၂၀၀၇) ၄၂ ပါး
၁၅ ၁၃၆၉-၇၀ (၂၀၀၇-၂၀၀၈) ၅၀ ပါး
၁၆ ၁၃၇၀-၇၁ (၂၀၀၈-၂၀၀၉) ၄၉ ပါး
၁၇ ၁၃၇၁-၇၂ (၂၀၀၉-၂၀၁၀) ၅၃ ပါး
၁၈ ၁၃၇၂ -၇၃ (၂၀၁၀-၂၀၁၁) ၃၅ ပါး
၁၉ ၁၃၇၃-၇၄ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ၅၁ ပါး
၂၀ ၁၃၇၄-၇၅ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ၄၆ ပါး
၂၁ ၁၃၇၅-၇၆ (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ၄၆ ပါး
၂၂ ၁၃၇၆-၇၇ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ၄၂ ပါး
၂၃ ၁၃၇၇-၇၈ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ၄၇ ပါး
၂၄ ၁၃၇၈-၇၉ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ၃၈ ပါး
၂၅ ၁၃၇၉-၁၃၈၀ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ၅၁ ပါး
စုစုပေါင်း ၉၀၉ပါး

၁၂။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ရဟန္း ေတာ္မ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
စဥ္ ပညာသင္ႏွစ္ အေရအတြက္
(က) ၁၃၇၇-၇၈ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ၄၇ ပါး
( ခ ) ၁၃၇၈-၇၉ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ၃၈ ပါး
စုစုေပါင္း ၈၅ ပါး

- တိုင္းရင္းေဆးသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးစီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္း
၁၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)မွ စတုတၳႏွစ္သင္တန္းသား သံဃာေတာ္မ်ား သည္ ပထမႏွစ္ဝက္စာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းေဆးသင္တန္း(၁)လ တက္ေရာက္ ၿပီးစီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

စဉ် ပညာသင်နှစ် အမှတ်စဉ် အရေအတွက်
၁၃၆၃/၆၄(၂၀၀၂) ၁၀၄ ပါး
၁၃၆၄/၆၅(၂၀၀၃) ၄၃ ပါး
၁၃၆၅/၆၆(၂၀၀၄) ၅၅ ပါး
၁၃၆၆/၆၇(၂၀၀၅) ၇၄ ပါး
၁၃၆၇/၆၈(၂၀၀၆) ၇၂ ပါး
၁၃၆၈/၆၉(၂၀၀၇) ၇၂ ပါး
၁၃၆၉/၇၀(၂၀၀၈) ၇၁ ပါး
၁၃၇၀/၇၁(၂၀၀၉) ၆၃ ပါး
၁၃၇၁/၇၂(၂၀၁၀) ၇၁ ပါး
၁၀ ၁၃၇၂/၇၃(၂၀၁၁) ၁၀ ၃၇ ပါး
၁၁ ၁၃၇၃/၇၄(၂၀၁၂) ၅၈ ပါး
၁၂ ၁၃၇၄/၇၅(၂၀၁၃) ၁၂ ၇၃ ပါး
၁၃ ၁၃၇၅/၇၆(၂၀၁၄) ၁၃ ၆၉ ပါး
၁၄ ၁၃၇၆/၇၇(၂၀၁၅) ၁၄ ၆၉ ပါး
၁၅ ၁၃၇၇/၇၈(၂၀၁၆) ၁၅ ၆၆ ပါး
၁၆ ၁၃၇၈/၇၉(၂၀၁၇) ၁၆ ၆၀ ပါး
၁၇ ၁၃၇၉/၈၀(၂၀၁၈) ၁၇ ၇၀ ပါး
စုစုပေါင်း ၁၀၅၇ ပါး

- ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးစီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္း
၁၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)မွ တတိယႏွစ္သင္တန္းသားသံဃာေတာ္ မ်ား အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ (၁)လခြဲသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးစီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

စဉ် ပညာသင်နှစ် အရေအတွက်
၁၃၆၉/၇၀(၂၀၀၈) ၆၇ ပါး
၁၃၇၀/၇၁(၂၀၀၉) ၆၀ ပါး
၁၃၇၁/၇၂(၂၀၁၀) ၈၉ ပါး
၁၃၇၂/၇၃(၂၀၁၁) ၄၁ ပါး
၁၃၇၃/၇၄(၂၀၁၂) ၅၇ ပါး
၁၃၇၄/၇၅(၂၀၁၃) ၇၈ ပါး
၁၃၇၅/၇၆(၂၀၁၄) ၅၇ ပါး
၁၃၇၆/၇၇(၂၀၁၅) ၈၁ ပါး
၁၃၇၇/၇၈(၂၀၁၆) ၅၀ ပါး
၁၀ ၁၃၇၈/၇၉(၂၀၁၇) ၃၀ ပါး
စုစုပေါင်း ၅၈၀ ပါး

- နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသော ရဟန်းတော်များစာရင်း

- ၁၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)မွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္--

စဉ် အကြိမ်/ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခုနှစ် ဂုဏ်ထူး ဓမ္မပါရဂူ မဟာ ဓမ္မာစရိယ ဓမ္မာစရိယ
(၁) ပထမအကြိမ် ၁၃၅၆ (၁၉၉၄) - ၂၂ ပါး ၁၆ ပါး
(၂) ဒုတိယအကြိမ် ၁၃၅၇ (၁၉၉၅) - - ၃၅ ပါး
(၃) တတိယအကြိမ် ၁၃၅၈ (၁၉၉၆) - - ၄၀ ပါး
(၄) စတုတ္ထအကြိမ် ၁၃၆၀ (၁၉၉၈) - - ၄၀ ပါး
(၅) ပဉ္စမအကြိမ် ၁၃၆၁ (၁၉၉၉) - - ၃၆ ပါး
(၆) ဆဌ္ဋမအကြိမ် ၁၃၆၂ (၂၀၀၀) - - ၁၈ ပါး
(၇) သတ္တမအကြိမ် ၁၃၆၃ (၂၀၀၁) - ၁၄ ပါး ၃၈ ပါး
(၈) အဋ္ဌမအကြိမ် ၁၃၆၄ (၂၀၀၂) ၁၁ ပါး ၃၅ ပါး
(၉) နဝမအကြိမ် ၁၃၆၅ (၂၀၀၃) - ၁၃ ပါး ၃၀ ပါး
(၁၀) ဒသမအကြိမ် ၁၃၆၆ (၂၀၀၄) - ၈ ပါး ၄၇ ပါး
(၁၁) (၁၁) ကြိမ် ၁၃၆၇ (၂၀၀၅) - ၁၁ ပါး ၂၉ ပါး
(၁၂) (၁၂) ကြိမ် ၁၃၆၈ (၂၀၀၆) - ၆ ပါး ၄၁ ပါး
(၁၃) (၁၃) ကြိမ် ၁၃၆၉ (၂၀၀၇) - ၁၃ ပါး ၅၃ ပါး
(၁၄) (၁၄) ကြိမ် ၁၃၇၀ (၂၀၀၈) - ၁၁ ပါး ၆၁ ပါး
(၁၅) (၁၅) ကြိမ် ၁၃၇၁ (၂၀၀၉) ၁ ပါး ၄ ပါး ၄၉ ပါး
(၁၆) (၁၆) ကြိမ် ၁၃၇၂ (၂၀၁၀ - ၇ ပါး ၅၇ ပါး
(၁၇) (၁၇) ကြိမ် ၁၃၇၃ (၂၀၁၁) ၁ ပါး ၁၀ ပါး ၅၈ ပါး
(၁၈) (၁၈) ကြိမ် ၁၃၇၄ (၂၀၁၂) ၁ ပါး ၉ ပါး ၅၆ ပါး
(၁၉) (၁၉) ကြိမ် ၁၃၇၅ (၂၀၁၃) - ၅ ပါး ၃၂ ပါး
(၂၀) (၂၀) ကြိမ် ၁၃၇၆ (၂၀၁၄) ၁ ပါး ၁၇ ပါး ၅၂ ပါး
(၂၁) (၂၁)ကြိမ် ၁၃၇၇(၂၀၁၅) ၁ ပါး ၈ ပါး ၄၈ ပါး
(၂၂) (၂၂)ကြိမ် ၁၃၇၈(၂၀၁၆) - ၈ ပါး ၅၁ ပါး
(၂၃) (၂၃)ကြိမ် ၁၃၇၉(၂၀၁၇) - ၅ ပါး ၅၁ ပါး
(၂၄) (၂၄)ကြိမ် ၁၃၈၀(၂၀၁၈) - ၇ ပါး ၅၆ ပါး
စုစုပေါင်း ၅ ပါး ၁၈၉ပါး ၁၀၂၉ ပါး

- ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဓမၼပါရဂူဘြဲ႕ႏွင့္ ဓမၼပါရဂူဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္
၁၆။ ၁၃၆၈-၆၉ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ဓမၼပါရဂူဘြဲ႕ စတင္အပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္။

စဉ် ဘွဲ့နှင်းအကြိမ် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဓမ္မပါရဂူဘွဲ့ ဓမ္မပါရဂူဘွဲ့ မှတ်ချက်
(၁၅) ကြိမ် -
(၁၆) ကြိမ် - -
(၁၇) ကြိမ် -
(၁၈) ကြိမ် -
(၁၉) ကြိမ် - -
(၂၀) ကြိမ် -
(၂၁)ကြိမ် -
(၂၂)ကြိမ် - ယခုနှစ်(အကြိမ်)မှစ၍ ဘွဲ့အပ်နှင်းသည်။
စုစုပေါင်း

- ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္သင္တန္းသား၊ က်မ္းျပဳသင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ သင္ၾကား/စီမံ ဆရာေတာ္မ်ား စာရင္း

၁၇။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းသား၊ က်မ္းျပဳသင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ သင္ၾကား/စီမံ ဆရာေတာ္မ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က) သင္ၾကားစီမံဆရာေတာ္မ်ား - ၆၂ ပါး
( ခ ) ပထမႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား - ၉၃ ပါး
( ဂ ) ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား - ၇၁ ပါး
(ဃ) တတိယႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား - ၇၈ ပါး
( င ) စတုတၳႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား - ၇၀ ပါး
( စ ) မဟာပထမႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား - ၁၆ ပါး
(ဆ) မဟာဒုတိယႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား - ၁၅ ပါး
( ဇ ) က်မ္းျပဳသင္တန္းသားမ်ား - ၂၉ ပါး
( စ်) ျပင္ပပညာရွင္လူပုဂၢိဳလ္(သံဃာေတာ္(၁)ပါး+လူပုဂၢိဳလ္(၅) - ၆ ဦး
စုစုေပါင္း - ၄၃၄ ပါး

- ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ရွိသင္ၾကားစီမံဆရာေတာ္မ်ား၏ဘြဲ႕အမည္စာရင္း

၁၈။ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ရွိ သင္ၾကားစီမံဆရာေတာ္မ်ား၏ ဘြဲ႕အမည္ စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(၁) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲပ႑ိတဝရာဘိဝံသ ပါေမာကၡခ်ဳပ္
(၂) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲဉာဏာလကၤာရာဘိဝံသ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္
(၃) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲေကသရ ေမာ္ကြန္းထိန္း
(၄) ဘဒၵႏၲအကၤုရ ဝိနယပိဋကမဟာဌာန
(၅) ဘဒၵႏၲဥတၱမ အဘိဓမၼပိဋက မဟာဌာန
(၆) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲဉာဏိႏၵ (ျဖဴး)
ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန
(၇) ဘဒၵႏၲအာသဘ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာျမန္မာစာေပဌာန
(၈) ဘဒၵႏၲပဒုမသာရ
ဗုဒၶေဒသနာ ျပန႔္ပြားေရး ပညာဌာန
(၉) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲအာစာရ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန
(၁၀) ဘဒၵႏၲမုနိဝရ ပိဋကတ္တိုက္ဌာန
(၁၁) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲစႏၵာဝရ သုေတသန၊ဘာသာျပန္ႏွင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန
(၁၂) ဘဒၵႏၲေဇာတိက ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
(၁၃) ဘဒၵႏၲေကာသိယာဝုဓ ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
(၁၄) ဘဒၵႏၲဝိဇယ ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
(၁၅) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲနႏၵာစာရ အဘိဓမၼာပိဋက မဟာဌာန
(၁၆) ဘဒၵႏၲစႏၵာသီရိ အဘိဓမၼာပိဋက မဟာဌာန
(၁၇) ဘဒၵႏၲဇနိႏၵ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန
(၁၈) ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲပရမ ဗုဒၶေဒသနာျပန႔္ပြား ေရးပညာဌာန
(၁၉) ဘဒၵႏၲပ႑ိတ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန
(၂၀) ဘဒၵႏၲဝါသဝ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာစာေပဌာန
(၂၁) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲေကာဝိဒ ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
(၂၂) ဘဒၵႏၲဝိစကၡဏ (မုံ႐ြာ) အဘိဓမၼာပိဋက မဟာဌာန
(၂၃) ဘဒၵႏၲအာေလာကာစာရ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာျမန္မာစာေပဌာန
(၂၄) ဘဒၵႏၲဥတၱရ (လယ္ေဝး) ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန
(၂၅) ဘဒၵႏၲကုဋုမလ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန
(၂၆) ဘဒၵႏၲပညာသာမိ ဗုဒၶေဒသနာ ျပန႔္ပြားေရး မဟာဌာန
(၂၇) ဘဒၵႏၲဣႏၵာစာရ (ထီးခ်ိဳင့္) ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
(၂၈) ဘဒၵႏၲနေႏၵာဘာသ ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
(၂၉) ဘဒၵႏၲဉာဏိႏၵ ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
(၃၀) ဘဒၵႏၲေသာဘိတ ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
(၃၁) ဘဒၵႏၲဝိနယ သုႏၲတၱပိဋက မဟာဌာန
(၃၂) ဘဒၵႏၲေဃာသိတ သုႏၲတၱပိဋက မဟာဌာန
(၃၃) ဘဒၵႏၲပညာဝံသ သုႏၲတၱပိဋက မဟာဌာန
(၃၄) ဘဒၵႏၲၾသသဓ သုႏၲတၱပိဋက မဟာဌာန
(၃၅) ဘဒၵႏၲဝိစကၡဏ (တန႔္ဆည္) အဘိဓမၼပိဋက မဟာဌာန
(၃၆) ဘဒၵႏၲနာဂေသန အဘိဓမၼပိဋက မဟာဌာန
(၃၇) ဘဒၵႏၲဝိဇယ အဘိဓမၼပိဋက မဟာဌာန
(၃၈) ဘဒၵႏၲဝိဇယာနႏၵ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန
(၃၉) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲဘူရိပည ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန
(၄၀) ဘဒၵႏၲနာရဒါလကၤာရ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန
(၄၁) ဘဒၵႏၲဝံသပါလ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန
(၄၂) ဘဒၵႏၲေဇာတိပါလ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာစာေပဌာန
(၄၃) ဘဒၵႏၲဝါယာမာနႏၵ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာစာေပဌာန
(၄၄) ဘဒၵႏၲကၪၥန ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာစာေပဌာန
(၄၅) ဘဒၵႏၲအဂၢ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန
(၄၆) ဘဒၵႏၲသုစိတၱ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန
(၄၇) ဘဒၵႏၲဝိမလ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန
(၄၈) ဘဒၵႏၲသီရိႏၵ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာေပဌာန
(၄၉) ဘဒၵႏၲသာသန ဗုဒၶေဒသနာ ျပန႔္ပြားေရး မဟာဌာန
(၅၀) ဘဒၵႏၲဣႏၵာဝုဓ ဗုဒၶေဒသနာ ျပန႔္ပြားေရး မဟာဌာန
(၅၁) ဘဒၵႏၲဇဋိလ ဗုဒၶေဒသနာ ျပန႔္ပြားေရး မဟာဌာန
(၅၂) ေဒါက္တာဘဒၵႏၲကုမုဒ ေမာ္ကြန္းထိန္းဌာန
(၅၃) ဘဒၵႏၲေတဇနိယ ေမာ္ကြန္းထိန္းဌာန
(၅၄) ဘဒၵႏၲေကာမလ ေမာ္ကြန္းထိန္းဌာန
(၅၅) ဘဒၵႏၲဝိစိတၱသာရ ေမာ္ကြန္းထိန္းဌာန
(၅၆) ဘဒၵႏၲကဝိဓဇ ပိဋကတ္တိုက္ဌာန
(၅၇) ဘဒၵႏၲသူရသိဒၶိ ပိဋကတ္တိုက္ဌာန
(၅၈) ဘဒၵႏၲခေမသက ပိဋကတ္တိုက္ဌာန
(၅၉) ဘဒၵႏၲမာဃိႏၵ ပိဋကတ္တိုက္ဌာန
(၆၀) ဘဒၵႏၲေကသရ သုေတသန၊ဘာသာျပန္ႏွင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန
(၆၁) ဘဒၵႏၲဇာေနယ် သုေတသန၊ဘာသာျပန္ႏွင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန
(၆၂) ဘဒၵႏၲစေႏၵာဘာသ သုေတသန၊ဘာသာျပန္ႏွင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန

- ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္(မႏၲေလး) ျပင္ပညာရွင္ဆရာႀကီးမ်ားစာရင္း

၁၉။ (က) ေဒါက္တာအရွင္ဓမၼသီလိတာဘိဝံသ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ အဘိဓမၼပိဋကမဟာဌာန
( ခ ) ဦးသန႔္ဇင္ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ဝိနယပိဋက မဟာဌာန
( ဂ ) ဦးခင္ေမာင္ညိဳ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ သုတၱႏၲမဟာဌာန
(ဃ) ဦးတင္ဝင္း တြဲဖက္ဌာနမႉး၊ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာအဂၤလိပ္စာေပဌာန
( င ) ဦးစိုးေက်ာ္သူ တြဲဖက္ဌာနမႉး၊ ဗုဒၶေဒသနာျပန႔္ပြားေရးပညာဌာန
( စ ) ဦးဟန္တင့္ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပဌာန

- သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်-

၂၀။ (က) ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္က်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္။
( ခ ) ျပည္တြင္း၌ ေတာင္တန္းေဒသကို အေျခခံထား၍ အျခားလိုအပ္ေသာေဒသတို႔တြင္ တိုးျမႇင့္ သာသနာျပဳရန္။
( ဂ ) ျပည္ပႏိုင္ငံတကာတို႔တြင္လည္း ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန႔္ပြားေရးကို အင္တိုက္ အားတိုက္ေဆာင္႐ြက္ရန္။
(ဃ ) ထိုသို႔ သာသနာျပဳရာ၌ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ပိဋကတ္ဘာသာျပန္လုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္း၊ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဗုဒၶက်မ္းစာျပဳစုေရးလုပ္ငန္း၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေရးလုပ္ငန္းစသည္မ်ားကိုစနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္သြားရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၁။ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန႔္ပြားေရးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(က) ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးထြန္းကားျပန႔္ပြားေစရန္။
( ခ ) လူသားတိုင္းေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ ဓမၼအႏွစ္မ်ားကို သိရွိၾကေစရန္။
( ဂ ) သိရွိၾကသည့္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ၾကေစရန္။

၂၂။ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန႔္ပြားေရးဦးစီးဌာနသည္ ေထရဝါဒဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ထြန္းကား ျပန႔္ပြားေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဦးစီးဌာနျဖစ္ရာ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အဓိကတာဝန္ အျဖစ္ ထားရွိပါသည္-
( က) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန႔္ပြားေရး။
( ခ ) ျပည္ပႏိုင္ငံတကာတို႔၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန႔္ပြားေရး။
( ဂ ) ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရး။
( ဃ ) ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳေရး။
( င ) ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္ တည္တံ့တိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုး ကူညီမႈ၊ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳေရး။
( စ ) ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဗုဒၶသာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္သာသနာျပဳဆရာေတာ္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး။
( ဆ ) ႏိုင္ငံတကာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာတိုးတက္ျပန႔္ပြားေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေရး။
( ဇ ) ပိဋကတ္ က်မ္းစာမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶစာေပတို႔ကို အေရးႀကီးသည့္ ကမာၻ႔ဘာသာရပ္မ်ားသို႔
ျပန္ဆိုျဖန႔္ေဝေရး။
( ဈ ) ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေရး။
( ည ) အထက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္သည့္ သာသနာေတာ္ထြန္းကား ျပန႔္ပြားေရးဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး။

- သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန႔္ပြားေရးဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိ သာသနာ့ တကၠသိုလ္ ( မႏၲေလး) ဌာနခြဲရွိ ဝန္ထမ္းအင္အားဖြဲ႕စည္းပုံစာရင္း
၂၃။ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန႔္ပြားေရးဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိ သာသနာ့ တကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)ဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးေဆာင္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားမွ သင္ၾကားစီမံဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ စာသင္သားသံဃာေတာ္မ်ား၏ အ႐ုဏ္ဆြမ္း၊ ေန႔ဆြမ္း ဆြမ္းကြမ္း ေဝယ်ာ၀စၥမ်ား၊ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သီတင္းသုံးေဆာင္မ်ား၊ စာသင္ေဆာင္မ်ားတြင္ သန႔္ရွင္းေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေရ၊မီး၊ မိလႅာစေသာ ေဝယ်ာဝစၥလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္-

စဉ် ရာထူး ပြု ရှိ လပ်
ညွှန်ကြားရေးမှူး -
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး -
လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး -
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ/ ဦးစီးအရာရှိနှင့်အဆင့်တူ -
ရုံးအုပ်/ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၁ နှင့်အဆင့်တူ
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ/ ဒုဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂/ ဌာနခွဲစာရေးနှင့်အဆင့်တူ ၁၂ ၁၁
အကြီးတန်းစာရေးနှင့်အဆင့်တူ ၁၄ ၁၃
အငယ်တန်းစာရေးနှင့် အဆင့်တူ ၂၇ ၂၂
အမှုတွဲထိန်းနှင့်အဆင့်တူ ၂၀ ၁၃
၁၀ ရုံးအကူစာပို့နှင့်အဆင့်တူ ၃၇ ၂၀ ၁၇
၁၁ နေ့စားဝန်ထမ်း - -
စုစုပေါင်း ၁၂၇ ၉၄ ၃၃

About Us

The Government, with the aim of establishing a Sasana University, invited the leading Sayadaws for consultation. And it was decided that the task of setting up a University should be entrusted to a person of competence, in the person of the late Bhaddanta Vicittasarabhivamsa, the Mingun Sayadaw, who at that time was over seventy years of age.

Contact Us

Rector:
Pro-Rector:

Registrar:
Vice-Registrar:
Director:
Vice-Director:
Assistant Director:

Address

62 Street, Between 12 St x 14St,            Daw Na Bwar Quarter, Mandalay,            Myanmar.
02-4061114,02- 4066901
office@spsumdy.org
02-4061113

Quick Links